Fagersta

Fagersta kommun är en liten tätort med omkring 12000 invånare i Västmanland. Antalet invånare i staden har varit väldigt konstant genom åren vilket visar på att de som bor där verkligen trivs. Staden är belägen cirka 70 km nordväst om Västerås och har en stor naturtillgång samtidigt som en stor del av stadens invånare livnär sig på industrin. Fagersta går att datera tillbaka till medeltiden där den under 1400-talets mitt gick under namnet Fadherstha. I början på 1600-talet anlades en stångjärnshammare som med åren blev bruket. Under denna tid var platsen bebodd av endast 80 invånare, där alla hade en koppling till bruket.

Det var i samband med industrialiseringen som Fagersta började växa och formas till den staden vi ser idag. I slutet på 1800-talet växte järnbruket kraftigt och 1874 ombildades järnbruket till ett aktiebolag för att anpassa sig efter sin storlek och nya tider. Nu hade befolkningen växt till hela 1600 invånare och majoriteten av bostäderna hade bruket själv byggt för sina arbetare. Det var först under 1950-talet som man byggde staden som vi känner till idag. Målet var att bygga en stad som kretsade kring sin industri, något de lyckades mycket väl med att göra. Staden har nu slogan ””Här får du livstid””, då majoriteten stannar där hela sina liv.

Fagersta har en vacker natur och är ett trevligt turistmål

Fagersta som turist

Fagersta är idag långt ifrån en stad som enbart kretsar kring sin industri även om det är där många än idag arbetar. Turismen har växt de senaste åren och här står både naturen och stadens historia i centrum. En av de populäraste platserna att besöka är Engelsbergs bruk. Bruket räknas till ett av världens främsta industriminnen och finns med på UNESCO:s världsarvslista. En annan välbesökt plats i staden är Oljeön. Denna brukar räknas till världens äldst bevarade oljeraffinaderi och byggdes redan år 1875. Även om själva fabriken inte varit i bruk på över 100 år så används byggnaden idag som ett museum.